Home / Освітні послуги / Спеціалізовані ради / Спеціалізована вчена рада Д 26.053.12

Спеціалізована вчена рада Д 26.053.12

23.00.01 – теорія та історія політичної науки

23.00.03 – політична культура та ідеологія

Голова – доктор політичних наук, професор О. В. Бабкіна

Заступник – доктор політичних наук, доцент М. А. Остапенко

Вчений секретар – кандидат політичних наук, доцент О. Я. Волянюк

Found a typo? Please select it and press Ctrl + Enter.