Home / Освітні послуги / Спеціалізовані ради / Спеціалізована вчена рада Д 26.053.10

Спеціалізована вчена рада Д 26.053.10

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Голова – доктор психологічних наук, професор І. С. Булах

Заступник - доктор психологічних наук, професор Ю. О. Приходько

Вчений секретар – кандидат психологічних наук, професор Л. В. Долинська 

Found a typo? Please select it and press Ctrl + Enter.