Home / Освітні послуги / Спеціалізовані ради / Спеціалізована вчена рада Д 26.053.06

Спеціалізована вчена рада Д 26.053.06

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)

13.00.02 – теорія та методика навчання (астрономія)

Голова – доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН України М.І. Шут

Заступник – доктор педагогічних наук, професор Л.Ю. Благодаренко

Вчений секретар – кандидат педагогічних наук, доцент Л.В. Мініч

Found a typo? Please select it and press Ctrl + Enter.