Home / Освітні послуги / Спеціалізовані ради / Спеціалізована вчена рада Д 26.053.03

Спеціалізована вчена рада Д 26.053.03

13.00.02 – теорія та методика навчання (математика)

13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика)

Голова – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України М.І. Жалдак

Заступники:  доктор педагогічних наук, професор Ю.С. Рамський

                   доктор фізико-математичних наук, професор М.В. Працьовитий

Вчений секретар – кандидат педагогічних наук, професор В.О. Швець

Found a typo? Please select it and press Ctrl + Enter.