Home / Освітні послуги / Спеціалізовані ради / Спеціалізована вчена рада Д 26.053.02

Спеціалізована вчена рада Д 26.053.02

07.00.01 – історія України

Голова – доктор історичних наук, професор І. І. Дробот

Заступник – доктор історичних наук, професор В. Й. Борисенко

Вчений секретар – доктор історичних наук, професор Т. А. Стоян

Found a typo? Please select it and press Ctrl + Enter.