Home / Освітні послуги / Спеціалізовані ради / Спеціалізована вчена рада Д 26.053.01

Спеціалізована вчена рада Д 26.053.01

13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти

Голова –  доктор педагогічних наук, професор Н.М.Рідей

Заступник – доктор педагогічних наук, професор Л. П. Вовк

Вчений секретар – доктор педагогічних наук, професор Л.П.Сущенко

Found a typo? Please select it and press Ctrl + Enter.