Репозитарій НПУ  

   

Sikorsky Challenge  

   

SCEGES  

plakat

   

Центр діаспори  

logo crd

   

АВ НПУ  

   

Наш логотип  

НПУ

   

Пошук у Google  

   

1. Президія Науково-методичної ради:


1.1. Сергієнко Володимир Петрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії Інституту інформатики, заступник першого проректора університету з науково-методичної роботи, – голова ради;
1.2. Касперський Анатолій Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технічної фізики і математики Інституту гуманітарно-технічної освіти, – заступник голови ради;
1.3. Бойко Григорій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри експериментальної і теоретичної фізики та астрономії Фізико-математичного інституту, начальник Навчально-методичного управління, – заступник голови ради;
1.4. Толмачова Валентина Сергіївна, кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії Інституту природничо-географічної освіти та екології, – вчений секретар ради.
 

Члени Науково-методичної ради:

1.5. Гончаренко Яніна Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи Фізико-математичного інституту;
1.6. Обозний Василь Васильович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри туризму Інституту природничо-географічної освіти та екології;
1.7. Булда Анатолій Андрійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін Інституту політології та права;
1.8. Мозгова Наталія Григорівна – доктор філософських наук, професор кафедри філософії Інституту філософської освіти і науки;
1.9.  Гуральник Наталія Павлівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури Інституту мистецтв;
1.10. Борисенко Володимир Йосипович – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Інституту історичної освіти;
1.11. Арефьєв Валерій Георгійович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання Інституту фізичного виховання та спорту;
1.12. Чугаєвський Віталій Григорович – кандидат педагогічних наук, професор кафедри теорії та методології соціології Інституту соціології, психології та управління;
1.13. Шапошнікова Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, професор, заступник директора з навчально-методичної роботи, завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання Інституту педагогіки та психології;
1.14. Гуменюк Тетяна Броніславівна – доцент кафедри основ виробництва, заступник директора з навчально-методичної роботи Інституту гуманітарно-технічної освіти;
1.15. Клименко Жанна Валентинівна – доктор філологічних наук, професор кафедри методики викладання російської мови та cвiтової літератури Інституту іноземної філології;
1.16. Сухорукова Галина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дитячої творчості Інституту розвитку дитини;
1.17. Мельничук Оксана Богданівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри галузевої психології та психології управління Інституту соціальної роботи та управління;
1.18. Дейнега Ірина Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, заступник директора з організаційної та навчально-методичної роботи Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації;
1.19. Шемет Валентина Григорівна – старший викладач кафедри української мови, заступник директора з навчально-методичної роботи Інституту української філології;
1.20. Кравець Ніна Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології;
1.21.    Кудін Анатолій Петрович – Заслужений працівник освіти України, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з дистанційної освіти та інноваційних технологій навчання, директор Інституту інформатики;
1.22.    Савранська Наталія Олександрівна – кандидат філософських наук, старший викладач  кафедри етики та естетики;
1.23.    Кушнірук Світлана Анатоліїївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії педагогіки;
1.24.    Щербина Дар’я Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної творчості;
1.25.    Слободянюк Тетяна Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи.
  

2. Науково-методичні ради інститутів на 2011/2012 н.р. :

 

2.1. Фізико-математичний інститут
2.1.1.    Гончаренко Яніна Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи, – голова ради;
2.1.2.    Вознюк Микола Федорович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики навчання фізики та астрономії, – заступник голови ради;
2.1.3.    Працьовитий Микола Вікторович – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор, директор Фізико-математичного інституту, завідувач кафедри вищої математики, – член ради;
2.1.4.    Дремова Ірина Анатоліївна – заступник директора фізико-математичного інституту, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики і теорії методики навчання математики, – член ради;
2.1.5.    Шкіль Микола Іванович – радник ректора, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь, – член ради;
2.1.6.    Грищенко Геннадій Опанасович – Заслужений працівник освіти України, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри експериментальної і теоретичної фізики та астрономії, – член ради;
2.1.7.    Горбачук Іван Тихонович – Заслужений працівник освіти України, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи, – член ради;
2.1.8.    Шут Микола Іванович – академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики, – член ради;
2.1.9.    Сиротюк Володимир Дмитрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики навчання фізики та астрономії, – член ради;
2.1.10.    Швець Василь Олександрович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики і теорії та методики навчання математики, – член ради.

2.2. Інститут інформатики
2.2.1.    Кудін Анатолій Петрович – Заслужений працівник освіти України, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з дистанційної освіти та інноваційних технологій навчання, директор Інституту інформатики, – голова ради;
2.2.2.    Жалдак Мирослав Іванович – академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичних основ інформатики, – член ради;
2.2.3.    Рамський Юрій Савіянович – кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та програмування, – член ради;
2.2.4.    Сергієнко Володимир Петровичдоктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, заступник першого проректора університету з науково-методичної роботи, – член ради;
2.2.5.    Ніколаєва Наталія Геннадіївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри інноваційних технологій викладання загальноосвітніх дисциплін, – член ради;
2.2.6.    Жабєєв Георгій Володимировичкандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційно-комунікаційних та електронних засобів навчання, заступник директора з наукової роботи та інноваційно-комунікаційних технологій, – заступник голови ради.

2.3. Інститут природничо-географічної освіти та екології
2.3.1.    Обозний Василь Васильович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри туризму, – голова ради;
2.3.2.    Покась Віталій Петрович – Заслужений діяч науки і техніки України, кандидат педагогічних наук, професор, директор Інституту, завідувач кафедри педагогіки і психології, – член ради;
2.3.3.    Щабельська Валентина Георгіївна – Заслужений працівник освіти України, кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної і соціальної географії, – член ради;
2.3.4.    Міхелі Сергій Володимировичкандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної географії, – член ради;
2.3.5.    Плиска Олександр Іванович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії, фізіології і шкільної гігієни, – член ради;2.3.6.    Кобернік Сергій Георгійович – Заслужений вчитель України, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики викладання природничо-географічних дисциплін, – член ради;
2.3.7.    Чорний Іван Борисович – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри ботаніки, – член ради;
2.3.8.    Лебединець Наталія Віталіївна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни, – член ради;
2.3.9.    Скиба Юрій Андрійович – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри екології, – член ради;
2.3.10.    Бровдій Василь Михайлович – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології, – член ради;
2.3.11.    Турчинова Ганна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри іноземних мов, – член ради;
2.3.12.    Толмачова Валентина Сергіївнакандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії, – член ради.

2.4. Інститут політології та права
2.4.1.    Булда Анатолій Андрійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін, – голова ради;
2.4.2.    Карнаух Анна Анатоліївна – кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук, заступник директора Інституту з виховної роботи, – заступник голови ради;
2.4.4.    Радченко Володимир Васильович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії, – член ради;
2.4.5.    Шимон Світлана Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного та кримінального права, – член ради;
2.4.6.    Салтовський Іван Олександрович – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри правознавства, – член ради;
2.4.7.    Бабкіна Ольга Володимирівна – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук, – член ради;
2.4.8.    Дмитренко Степан Петровичкандидат політичних наук, доцент кафедри політології та державного управління, – член ради;
2.4.9.    Морозова Ольга Олексіївна – кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін, заступник директора Інституту з навчально-методичної роботи, – член ради.

2.5. Інститут філософської освіти і науки
2.5.1.    Мозгова Наталія Григорівна – доктор філософських наук, професор кафедри філософії, – голова ради;
2.5.2.    Адаменко Надія Богданівна – кандидат філософських наук, заступник директора Інституту з навчально-методичної роботи, доцент кафедри філософії, – заступник голови ради;
2.5.3.    Глушко Тетяна Петрівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, – секретар ради;
2.5.4.    Предборська Ірина Михайлівна – доктор філософських наук, професор кафедри соціальної філософії та філософії освіти, – член ради;
2.5.5.    Розова Тамара Вікторівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософської антропології, – член ради;
2.5.6.    Розумний Максим Миколайовичдоктор політичних наук, професор кафедри культурології, – член ради;
2.5.7.    Лисянська Таїсія Миколаївна – кандидат психологічних наук, професор кафедри психології, – член ради;
2.5.8.    Дорога Алла Євгенівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри етики та естетики, – член ради;
2.5.9.    Прохоренко Оксана Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та філософії історії, – член ради;
2.5.10.    Хромець Віталій Леонідович – кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології, – член ради;
2.5.11.    Більченко Євгенія Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культурології, – член ради.

2.6. Інститут мистецтв
2.6.1.    Гуральник Наталія Павлівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури, – голова ради;
2.6.2.    Болгарський Анатолій Георгійович – Заслужений діяч мистецтв України, кандидат педагогічних наук, професор кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури, заступник проректора-директора Інституту, – член ради;
2.6.3.    Завадська Тетяна Миколаївна – Заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, професор кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури, заступник проректора-директора Інституту, – член ради;
2.6.4.    Семешко Анатолій Андрійович – Заслужений діяч мистецтв України, професор, завідувач кафедри інструментального та оркестрового виконавства, – член ради;
2.6.5.    Коробецька Світлана Юріївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри теорії та історії музики, – член ради;
2.6.6.    Проворова Євгенія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики постановки голосу, – член ради;
2.6.7.    Тарасов Юрій Михайлович – старший викладач кафедри хореографії, – член ради;
2.6.8.    Горбенко Сергій Семенович – Заслужений працівник культури, кандидат педагогічних наук, професор кафедри методики музичної освіти, хорового співу і диригування, – член ради;
2.6.9.    Ніколаєнко Поліна Митрофанівна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри методики музичної освіти, хорового співу і диригування, – член ради;
2.6.10.    Бодрова Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики музичної освіти, хорового співу і диригування, – член ради;
2.6.11.    Грицюк Олександра Андріївна – доцент кафедри методики музичної освіти, хорового співу і диригування, заступник директора з виховної роботи, – член ради.

2.7. Інститут історичної освіти
2.7.1.    Борисенко Володимир Йосипович – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України, – голова ради;
2.7.2.    Ладиченко Тетяна В’ячеславівна – Заслужений працівник освіти, кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін, – член ради;
2.7.3.    Осмоловський Сергій Олександрович – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії, – член ради;
2.7.4.    Журба Михайло Анатолійович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та археології слов’ян, – член ради;
2.7.5.    Чернега Петро Макарович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології, – член ради;
2.7.6.    Потильчак Олександр Валентинович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, – член ради.

2.8. Інститут фізичного виховання та спорту
2.8.1.    Арефьєв Валерій Георгійович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання, – голова ради;
2.8.2.    Тимошенко Олексій Валерійович – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту, – член ради;
2.8.3.    Сущенко Людмила Петрівна – доктор педагогічний наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації, – член ради;
2.8.4.    Овчиннікова Наталія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання, – член ради;
2.8.5.    Мерзлікіна Ольга Анатоліївна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичної реабілітації, – член ради;
2.8.6.    Арзютов Геннадій Миколайовичдоктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичного виховання і єдиноборства, – член ради;
2.8.7.    Приймаков Олександр Олександрович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання і спортивних дисциплін, – член ради;
2.8.8.    Дубогай Олександра Дмитрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичного виховання і здоров’я, – член ради.

2.9. Інститут соціології, психології та управління
2.9.1.    Чугаєвський Віталій Григорович – кандидат педагогічних наук, професор кафедри теорії та методології соціології, – голова ради;
2.9.2.    Кузьменко Віра Ульянівна – доктор психологічних наук, професор кафедри теоретичної та консультативної психології, – член ради;
2.9.3.    Степико Валентина Порфирівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та методології соціології, – член ради;
2.9.4.    Бушуєва Тетяна Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології та психотерапії, – член ради;
2.9.5.    Гаркавенко Зоя Олександрівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри управління та євроінтеграції, – член ради;
2.9.6.    Кравченко Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри історії освітньо-виховних систем та технологій, – член ради.

2.10. Інститут педагогіки та психології
2.10.1.    Шапошнікова Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, професор, заступник директора з навчально-методичної роботи Інституту, завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання, – голова ради;
2.10.2.    Плазовська Любов Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва, – член ради;
2.10.3.    Литвин Любов Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мови та методики викладання в початковій школі, – член ради;
2.10.4.    Кривич Ірина Пантелеймонівна – доктор медичних наук, професор кафедри медико-біологічних і валеологічних основ життя і здоров'я, – член ради;
2.11.5.    Лапченко Інна Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки, – член ради;
2.10.6.    Попова Людмила Миколаївна – доцент кафедри іноземних мов та методики їх викладання, – член ради;
2.10.7.    Телецька Людмила Іванівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання, – член ради.

2.11. Інститут гуманітарно-технічної освіти
2.11.1.    Гуменюк Тетяна Броніславівна – доцент кафедри основ виробництва, заступник директора Інституту з навчально-методичної роботи, – голова ради;
2.11.2.     Корець Микола Савич – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту, завідувач кафедри загально-технічних дисциплін, – член ради;
2.11.3.     Дмитренко Петро Васильович – Заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики професійної освіти, – член ради;
2.11.4.     Андріяшин Володимир Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри основ виробництва, – член ради;
2.11.5.     Яшанов Сергій Микитович – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, – член ради;
2.11.6.     Кільдеров Дмитро Едуардович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, – член ради;
2.11.7.     Касперський Анатолій Володимировичдоктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технічної фізики і математики, – член ради;
2.11.8.     Жерноклєєв Ігор Васильович – кандидат педагогічних наук, директор Науково-методичного центру підготовки вчителів технологій і професійного навчання, доцент кафедри теорії методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, – член ради;
2.11.9.     Биковська Олена Володимирівна – доктор педагогічних наук, ректор Інституту екології, економіки і права, професор кафедри теорії і методики професійної освіти, – член ради;
2.11.10. Титова Наталія Михайлівна – викладач кафедри теорії і методики професійної освіти, – член ради.

2.12. Інститут іноземної філології
2.12.1.    Клименко Жанна Валентинівна – доктор філологічних наук, професор кафедри методики викладання російської мови i зарубіжної літератури, – голова ради;
2.12.2.    Зернецька Алла Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри російської мови, – член ради;
2.12.3.    Александрова Ларіна Галіківна – старший викладач кафедри англійської філології, – член ради;
2.12.4.    Бицько Оксана Костянтинівна – старший викладач кафедри методики викладання російської мови і зарубіжної літератури, – член ради;
2.12.5.    Юрченко Марина Павлівна – викладач кафедри німецької і французької мов, – член ради;
2.12.6.    Гладка Ірина Анатоліївна – доцент кафедри загального мовознавства та германістики, – член ради;
2.12.7.    Костюк Олена Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської i зарубіжної літератури, – член ради;
2.12.8.    Ніколаєнко Віта Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов, – член ради;
2.12.9.    Катерник Вікторія Вікторівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри порівняльного мовознавства та перекладу, – член ради.

2.13. Інститут розвитку дитини
2.13.1.    Сухорукова Галина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дитячої творчості, – голова ради;
2.13.2.    Мордоус Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки, заступник директора Інституту з навчально-виховної роботи, – член ради;
2.13.3.    Кивлюк Ольга Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти, – член ради;
2.13.4.    Шулигіна Раїса Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки, – член ради;
2.13.5.    Гальченко Вікторія Миколаївна, асистент кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки, – член ради.

2.14. Інститут соціальної роботи та управління
2.14.1.    Мельничук Оксана Богданівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри галузевої психології та психології управління, – голова ради;
2.14.2.    Патинок Оксана Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри галузевої психології та психології управління, заступник директора з навчально-методичної роботи, – член ради;
2.14.3.    Міхеєва Оксана Юріївна – викладач кафедри соціальної педагогіки, – член ради;
2.14.4.    Ковчина Ірина Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-правового захисту населення, – член ради;
2.14.5.    Міщенко Ірина Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та технології соціальної роботи, – член ради.

2.15. Інститут української філології
2.15.1.    Шемет Валентина Григорівна – старший викладач кафедри української мови, заступник директора з навчально-методичної роботи, – голова ради.
2.15.2.    Куц Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, – заступник голови;
2.15.3.    Плющ Марія Яківна – Заслужений працівник освіти України, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, – член ради;
2.15.4.    Погребенник Володимир Федорович – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури, – член ради;
2.15.5.    Мацько Любов Іванівна – доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри стилістики української мови, Заслужений працівник освіти України, – член ради;
2.15.6.    Донченко Тамара Кузьміна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання української мови та літератури, – член ради;
2.15.7.    Шевчук Світлана Володимирівна – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри культури української мови, – член ради.
2.15.8.    Жадько Віктор Олексійович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри журналістики, – член ради;
2.15.9.    Даниленко Віктор Михайлович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та етнополітики, – член ради;
2.15.10.    Конєєва Олена Олексіївна – старший викладач кафедри української мови, – секретар ради.

2.16. Інститут корекційної педагогіки та психології
2.16.1.    Кравець Ніна Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки, – голова ради;
2.16.2.    Фомічова Людмила Іванівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри сурдопедагогіки, – член ради;
2.16.3.    Синьова Євгенія Павлівна – кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри тифлопедагогіки, – член ради;
2.16.4.    Конопляста Світлана Юріївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії, – член ради;
2.16.5.    Руденко Лілія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної психології та медицини, – член ради.

2.17. Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації
2.17.1.    Дейнега Ірина Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, заступник директора Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації, – голова ради;
2.17.2.    Уліщенко Віолета Валентинівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри освіти дорослих, – заступник голови ради;
2.17.3.    Ісаєнко Володимир Миколайовичдоктор біологічних наук, професор, директор Інституту, – член ради;
2.17.4.    Нестеренко Галина Олегівна – доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри післядипломної освіти викладачів, – член ради;
2.17.5.    Гузій Наталія Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної творчості, Заслужений працівник освіти України, – член ради;
2.17.6.    Ніколаєв Кирило Дмитрович – методист вищої категорії, – член ради.

 

   

Короткі новини

Вітаємо Ліну Костенко з Днем народження!

kostenko   Колектив Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова щиро вітає почесного професора університету Ліну Василівну Костенко з Днем народження!

    Внесок Ліни Василівни у розвиток просвіти українського суспільства сягає найвищих світових висот. Відкриваючи правдиві реалії сьогодення, вона завжди торкається глибин людського єства, найпотаємніших думок і почуттів. Ліна Костенко – дороговказ майбутнім поколінням.

   Тож бажаємо п. Ліні міцного здоров’я, реалізації задуманих планів, нових творчих злетів, натхнення й окриленості у польоті думки.

                                                                                                   

2 Стипендії Магістра з прав людини та мультикультуралізму

norway   Факультет педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені Драгоманова запрошує Вас взяти участь у конкурсі на навчання на умовах академічної мобільності в Університеті Південно-східної Норвегії (м. Драммен, Норвегія) в рамках проекту «Розвиток демократії в Україні, Палестині та Норвегії». До участі в конкурсі запрошуються студенти магістратури (педагогіка/ соціальні науки/ політичні науки/ міжнародні відносини чи інші спеціальності соціально-гуманітарного напрямку), які будуть навчатися на другому курсі магістратури у вересні 2019 року (термін навчання 1 рік і 9 місяців).

Детальніше...

Запрошуємо на майстер-клас

pidp club     Підприємницький клуб НПУ Драгоманова Dragomanov StartUp Club запрошує на відкритий майстер-клас на тему "ГНУЧКІ МЕТОДИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ, SCRUM ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В ОСВІТІ: досвід практика".

Спікер: Вероніка Кобзиста, засновниця консалтингової агенції 9.Department, медіа-консультант державних проектів і політичних лідерів.

Детальніше...

Можливості міжнародних досліджень та стажувань у США

presentaciya     Якщо вас цікавить можливість провести дослідження за кордоном, познайомитися з колегами з усього світу та отримати новий досвід або ви бажаєте розвинути свої професійні навички та вивчити міжнародні практики, то це саме для вас!

     Відділ міжнародних зв’язків запрошує дізнатися про можливості, які відкриває США для українців під час презентації Старшого радника мережі EducationUSA в Україні Єлизавети Щепетильникової, що відбудеться 13 березня о 12:00 в ауд. 340 центрального корпусу НПУ імені М. П. Драгоманова (вул. Пирогова, 9).

Детальніше...

Прес-анонс

skoryk    13 березня 2019 року о 14.00 у НПУ імені М.П. Драгоманова відбудеться урочисте засідання Вченої ради університету (центральний корпус, вул. Пирогова, 9, 231), на якому буде урочисто вручено академічну мантію та диплом Почесного доктора Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Мирославу Михайловичу Скорику, відомому композитору, музикознавцю, кандидату мистецтвознавства, народному артисту України, лауреату Премії імені Т.Г. Шевченка, Герою України.

 Запрошуємо представників засобів масової інформації взяти участь у висвітленні цього заходу.

      Попередня акредитація журналістів триватиме до 18.00 12 березня  за тел. (044) 235-90-18, 095-897-13-36 або на pressa@npu.edu.ua.

Прес-служба університету

   

 НПУ імені М.П. Драгоманова у соціальних мережах

   

двд

Реєстрація на ЗНО  

Реєстрація на ЗНО

   

Піготовка до ЗНО  

Distant

   

Шукаю роботу  

шукаю роботу

   

Обери сам  

диципліна за вибором

   

Корпоративна пошта  

email

   

Горизонт-2020  

   

АРПУЄ  

book konst 

Педагогічна Конституція Європи: прийняття та реалізація

   

Рейтинги  

   

Хто на сайті?  

На сайті Один гість та користувачі відсутні

   

Канал новин  

   

Вхід