Oll doc1ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

які подаються для складання кандидатських іспитів

1. Заява на ім’я ректора.

2. Копія паспорту.

3. Клопотання - характеристика з місця роботи (підпис відповідальної особи, гербова печатка).

4. Особовий листок з обліку кадрів (1 фото, автобіографія).

Назва та шифр спеціальності

Дата проведення кандидатських іспитів

Місце проведення іспитів

1.

Філософія

23, 30 травня

вул. Тургенівська, 8/14, кафедра філософії

о 10.00

2.

Іноземна мова

18, 25 травня

вул. Тургенівська, 8/14, кафедра англійської мови

о 10.00

3.

01.01.01 – математичний аналіз

30 травня

вул. Пирогова, 9

ауд. 450

о 10.00

4.

01.01.02 – диференціальні рівняння

30 травня

вул. Пирогова, 9

ауд. 450

о 10.00

5.

01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика

30 травня

вул. Пирогова, 9

ауд. 450

о 10.00

6.

01.01.06 – алгебра і теорія чисел

30 травня

вул. Пирогова, 9

ауд. 450

о 10.00

7.

01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків

17 травня

вул. Пирогова, 9

кафедра фізики

о 10.00

8.

01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика

17 травня

вул. Пирогова, 9

кафедра фізики

о 10.00

9.

03.00.13 – фізіологія людини і тварин

24 травня

вул. Пирогова, 9

кафедра анатомії і фізіології

о 10.00

10.

03.00.16 – екологія

24 травня

вул. Пирогова, 9

кафедра екології

о 11.00

11.

07.00.01 – історія України

18 травня

вул. Освіти, 6, кафедра історії України

о 10.00

12.

07.00.02 – всесвітня історія

25 травня

вул. Тургенівська, 8/14, кафедра історії та філософії історії

о 10.00

13.

08.01.01 – економічна теорія та історія економічної думки

17 травня

вул. Тургенівська, 8/14, кафедра економічної теорії

о 14.00

14.

09.00.08 – естетика

24 травня

вул. Тургенівська, 8/14, кафедра культурології

о 10.00

15.

09.00.11 – релігієзнавство

24 травня

вул. Тургенівська, 8/14, кафедра культурології

о 10.00

16.

09.00.14 – богослов’я

24 травня

вул. Тургенівська, 8/14, кафедра культурології

о 10.00

17.

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

30 травня

вул. Пирогова, 9

ауд.232

о 10.00

18.

09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури

23 травня

вул. Тургенівська, 8/14, кафедра філософії

о 10.00

19.

09.00.05 – історія філософії

23 травня

вул. Тургенівська, 8/14, кафедра філософії

о 10.00

20.

09.00.10 – філософія освіти

30 травня

вул. Пирогова, 9

ауд.232

о 10.00

21.

10.01.01 – українська література

18 травня

вул. Тургенівська, 8/14, кафедра української літератури

о 10.00

22.

10.02.15 – загальне мовознавство

17 травня

вул. Тургенівська, 8/14, кафедра загального мовознавства, каб. 6-3

о 11.00

23.

10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

17 травня

вул. Тургенівська, 8/14, кафедра загального мовознавства, каб. 6-3

о 11.00

24.

10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика

24 травня

вул. Тургенівська, 8/14, кафедра загального мовознавства, каб. 6-3

о 11.00

25.

10.02.01 – українська мова

17 травня

вул. Тургенівська, 8/14, кафедра української мови

о 11.00

26.

10.02.02 – російська мова

17 травня

вул. Тургенівська, 8/14, кафедра російської мови

о 11.00

27.

10.01.02 – російська література

17 травня

вул. Тургенівська, 8/14, кафедра російської та зарубіжної літератури

о 11.00

28.

12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень

17 травня

вул. Тургенівська, 8/14, Інститут політології і права

о 10.00

29.

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

16 травня

вул. Тургенівська, 8/14, кафедра теорії та історії педагогіки

о 10.00

30.

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)

17 травня

вул. Пирогова, 9, кафедра методики фізики

о 10.00

31.

13.00.02 – теорія та методика навчання (математика)

24 травня

вул.Пирогова, 9, кафедри математики і теорії та методики навчання математики

о 10.00

32.

13.00.02 – теорія та методика навчання (природничі дисципліни)

17 травня

вул. Пирогова, 9, кафедра методики навчання природничих дисциплін

о 10.00

33.

13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика)

16 травня

вул. Пирогова, 9, кафедра теоретичних основ інформатики

о 10.00

34.

13.00.02 – теорія та методика музичного навчання

24 травня

вул. Тургенівська, 8/14, Інститут мистецтв

о 10.00

35.

13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

24 травня

вул. Тургенівська, 8/14 Спорткомплекс, кафедра методики фізичного виховання і спорту

о 11.00

36.

13.00.02 – теорія та методика навчання технологій

16 травня

просп.

Леся Курбаса, 2 а. Інженерно-педагогічний інститут

о 10.00

37.

13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни)

16 травня

просп.

Леся Курбаса, 2 а. Інженерно-педагогічний інститут

о 10.00

38.

13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)

18 травня

вул. Освіти, 6, кафедра методики навчання суспільно-політичних дисциплін, ауд.48

о 10.00

39.

13.00.02 – теорія та методика навчання (образотворче мистецтво)

17 травня

вул. Тургенівська, 8/14 кафра образотворчого мистецтва

о 14.00

40.

13.00.03 – корекційна педагогіка

18 травня

вул. Тургенівська, 8/14, Інститут корекційної педагогіки і психології

о 10.00

41.

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти

16 травня

вул. Тургенівська, 8/14, кафедра теорії та історії педагогіки

о 10.00

42.

13.00.05 – соціальна педагогіка

23 травня

вул. Освіти, 6, Інститут соціальної роботи і управління, кафедра соціальної педагогіки

о 11.00

43.

13.00.07 – теорія та методика виховання

23 травня

вул. Освіти, 6, Інститут соціальної роботи і управління, кафедра соціальної педагогіки

о 10.00

44.

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

16 травня

вул. Пирогова, 9, ауд.232

о 09.00

45.

19.00.08 – спеціальна психологія

18 травня

вул. Тургенівська, 8/14, кафедра психології

о 10.00

46.

23.00.01 –теорія та історія політичної науки

17 травня

вул. Тургенівська, 8/14, кафедра політичних наук

о 11.00

47.

23.00.02 - політичні інститути та процеси

17 травня

вул. Тургенівська, 8/14, кафедра політичних наук

о 11.00

48.

23.00.03 – політична культура та ідеологія

17 травня

вул.Тургенівська, 8/14, кафедра політичних наук

о 11.00

49.

24.00.01– олімпійський і професійний спорт

24 травня

вул. Тургенівська, 8/14 Спорткомплекс, кафедра методики фізичного виховання і спорту

о 11.00

50.

24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

24 травня

вул. Тургенівська, 8/14 Спорткомплекс, кафедра методики фізичного виховання і спорту

о 11.00

51.

26.00.01 – теорія і історія культури (історичні науки)

25 травня

вул.Тургенівська, 8/14, кафедра історії та філософії історії

о 12.00

52.

26.00.01 – теорія і історія культури (філософські науки)

25 травня

вул. Тургенівська, 8/14, кафедра культурології

о 10.00

53.

22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології

24 травня

вул. Саратівська 20,

Кафедра соціології

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор з наукової роботи                                                                                                       Г.М.Торбін

Завідувач відділу аспірантури                                                                                                      К.А.Боднар

ГРАФІК

проведення атестації аспірантів третього року навчання

16-18 листопада 2016 р.

Дата

Назва Інституту

Кількість аспірантів

Атестаційна комісія

Примітка

16 листопада

2016 р.

10.00 год.

ауд.231

Фізико-математичний факультет

8

о 10.00 год.

Дуліна А.П.

Гарко І.І.

Рудницький С.О.

Маслова Ю.П.

Тульженкова О.С.

Шило С.В.

Денисяко С.О.

Шерстюк

Торбін Г.М.

Працьовитий М.В.

Сиротюк В.Д.

Чернега П.М.

Стоян Т.А.

Журба М.А.

Боднар К.А.

 

Факультет історичної освіти

10

о 11.00 год.

Бараннік А.М.

Войнаровський А.М.

Романюк А.М.

Богатирчук К.О.

Богатирчук І.Л.

Петраускас О.О.

Гуменюк В.В.

Білецька А.Л.

Христофор В.С.

Павлішок О.С.

 

Факультет педагогіки та психології

3

о 12.00 год.

Нападій Н.В.

Журавель О.Д.

Чистяк О.В.

 
 

Факультет природничо-географічної освіти та екології

3

о12.30 год.

Довгаль В.П.

Дудка А.І.

Ткаченко В.В.

 
 

Факультет підготовки та підвищення кваліфікації

1

о12.30 год.

Рибченко Л.К.

   

17 листопада

2016 р.

10.00 год.

ауд.231

Факультет інформатики

2

об 10.00 год.

Коваленко С.М.

Юрченко А.О.

Торбін Г.М.

Андрусишин Б.І.

Мозгова Н.Г.

Бабкіна О.В.

Остапенко М.А.

Дробот І.І.

Долинська Л.І.

Тимошенко О.В.

Корець М.С,

Шеремет М.К.

Боднар К.А.

 

Факультет фізичного виховання та спорту

4

об 10.00 год.

Марущак М.О.

Бублей Т.А.

Білан Я.О.

Волошин О.О.

 

Факультет

мистецтв

1

об 11.00 год.

Полякова А.С.

 

Факультет корекційної

педагогіки та психології

2

об 11.00 год.

Пєтухов О.О.

Ярич О.Я.

 

Факультет інженерно-педагогічний

2

об 11.00 год.

Свінцицька Н.М.

Іващенко А.С.

 

Факультет  філософської освіти та науки

8

0 11.30 год.

Черпак М.В.

Калініченко Т.А.

Крисюк І.М.

Лєвченко О.М.

Войтовський А.О

Чорний Р.В.

Плахіна Т.С.

Розпутна

 

Факультет політології і права

3

об 11.30 год.

Булда О.А.

Додонов Д.Р.

Польоха

 

18 листопада

2016 р.

10.00 год.

ауд.231

Факультет соціально-психологічних наук та управління

3

о 10.00 год.

Страшинський В.І.

Сальніков С.З.

Здрагат С.Г.

Торбін Г.М.

Савельєв В.Л.

Висоцький А.В,

Зернецька А.А.

Корольова А.В.

Овчіннікова І.І.

Євтух В.Б.

Булах І.С.

Боднар К.А.

 

Факультет магістратури, аспірантури та докторантури

4

о 10.00

Носач Б.О.

Суський Я.С,

Гордієнко О.С.

Охмут-Ковалевська О.І.

Факультет української філології

4

об 11.00 год.

Урись Т.Ю.

Новак

Матюшко І.О.

Одинецька Л.В.

Факультет іноземної філології

6

об 11.30 год.

Колодько Д.А.

Рудик М.К.

Брик М.М.

Ярощук А.А.

Довбня Г.О.

Пилипей Ю.А.

Кафедра теорії та історії педагогіки

2

об 12 год.

Дідик

Антоненко В.В.

Проректор з наукової роботи                                                                                                       Г.М.Торбін

Зав. аспірантури                                                                                                                            К.А.Боднар

Пропонуємо Вашій увазі Розклад занять з аспірантами першого року навчання І семестр 2016 р.

та Індивідуальний план роботи аспіранта

Назва дисципліни

Дата проведення

Час проведення

Місце проведення

Примітка

Філософія науки

Кожен четвер місяця

15.30

вул. Тургенівська 8/14

Кафедра філософії

Немчинов І.Г.

Мозгова Н.Г.

Матюшко Б.К.

Іноземна мова

Кожна середа місяця

11.00

вул. Тургенівська 8/14

Кафедра англійської філології

Історики + філологи +

педагоги

Вінічук Л.С.

Титаренко О.Ю.

Іноземна мова

Кожна середа, четвер місяця

14.00

вул. Пирогова, 9 кафедра іноземних мов

Фіз.-мат. + природничий

Яременко – Гасюк О.О.

Іваненко С.М.

examsПрограма вступного випробування з філософії для громадян України, іноземних громадян при вступі до аспірантури для здобуття третього освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», «Спеціаліст» (завантажити)

Програма вступного випробування з дисципліни «Іноземна мова» при вступі до аспірантури для здобуття третього освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», «Спеціаліст» (завантажити)

vn-Konsultant-plyus-student

У зв’язку зі змінами Відділ аспірантури і докторантури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова пропонує Вашій увазі нові ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ НПУ у 2016 році (завантажити)

5432logo

Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами» іншими установами та закладами системи освіти , що належать до державної і комунальної форми власності і згідно кошторису витрат для одержання наукового ступеня доктора і кандидата наук встановити такий розмір оплати на 2016-2017 навчальні роки в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (починаючи з 01 вересня 2016 року):

8756 1. Заява на ім’я ректора університету (написана власноруч). Зразок заяви.

2. Копія паспорта.

3. Особова картка П-2ДС з обліку кадрів (зразок картки), завірена печаткою за місцем роботи або навчання, три фотокартки 3х4.

4. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу з копією залікової відомості.

5. Характеристика з місця роботи.

6. Реферат з обраної наукової спеціальності.

7. Список опублікованих наукових праць та винаходів.

8. Виписка з протоколу засідання вченої ради вузу (факультету) для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вузу.

9. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

10. Медична довідка (форма 086-у).

11. Довідка з місця роботи (з зазначенням посадового окладу), а також з місця постійного проживання.

12. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

13. Витяг з трудової книжки, для осіб які працюють.

   

Короткі новини

День пам’яті слов’янських вчителів Святих Кирила і Мефодія

    Kyrylo MefodiyЗапрошуємо усіх приєднатися до Драгоманівської родини 24 травня 2017 року о 8.45 на традиційне вшанування пам’яті Святих рівноапостольних Кирила і Мефодія у Володимирському кафедральному соборі м. Києва, де Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет очолить Божественну літургію.

Прес-служба університету

Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

derzhavna sluzhba     Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова проводить атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ

 1. Нормативні документи (атестація проходить відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 26 квітня 2017 року «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»).

Детальніше...

Сумуємо і співчуваємо...

kolesnyk    На 76-му році життя завершив свій земний шлях і відійшов у вічність завідувач кафедри психокорекційної педагогіки, факультету корекційної педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України, нагороджений орденом «За заслуги ІІІ ступеня» Іван Пантелійович Колесник.

  Увесь життєвий шлях Івана Пантелійовича був пов'язаний з науковою та педагогічною діяльністю.

Детальніше...

XVI Міжнародна науково-практична конференція «Молодь в умовах нової соціальної перспективи»

konf kaf doroslyh   18 травня 2017 р. у залі засідань Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 231) відбудеться XVI Міжнародна науково-практична конференція «Молодь в умовах нової соціальної перспективи», яка проводиться з метою підвищення академічної культури європейського простору науки, освіти, інноватики та з нагоди Дня Європи в Україні.

    Cпіворганізаторами заходу виступають Громадська організація «Євроклуб» разом із Факультетом перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Детальніше...

Нагородження переможців VІІ Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок»

moral vch     У Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова 17 травня 2017 року відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців та дипломантів VІІ Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок».

  Реєстрація учасників урочистої церемонії нагородження та експозиція виставки творчих робіт – з 11.00, прес-конференція – о 12.30, початок церемонії нагородження – о 13.00.

   Конкурс уже сьомий рік поспіль проводиться на добровільних засадах серед шести вікових категорій: І – учні 1-4 класів, ІІ – учні 5-8 класів, ІІІ – учні 9-11 класів, IV – учні професійно-технічних навчальних закладів, студенти коледжів і технікумів, V – студенти вищих навчальних закладів, VІ – представники різних вікових груп.

Детальніше...
   

 НПУ імені М.П. Драгоманова у соціальних мережах

Facebook

ВКонтакті

   

Обери сам  

диципліна за вибором

   

Піготовка до ЗНО  

Distant

   

Горизонт-2020  

   

Корпоративна пошта  

email

   

АРПУЄ  

book konst 

Педагогічна Конституція Європи: прийняття та реалізація

   

Події та оголошення  

   

Рейтинги  

   

Хто на сайті?  

На сайті 555 гостей та користувачі відсутні

   

Канал новин  

   
   

Приймальна комісія

Адреса: 01601 м. Київ вул. Пирогова 9, кім 133.
Приймальна комісія працює:
Понеділок-п'ятниця
З 9:00 до 17:00, з 13:00 до 14:00 обідня перерва
Телефони для довідок: (044) 239-30-17, (044) 235-82-36
   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу


НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

Вхід